பொருளடக்கம்:

ஒலியின் பண்புகள் என்ன?
ஒலியின் பண்புகள் என்ன?

வீடியோ: ஒலியின் பண்புகள் என்ன?

வீடியோ: ஒலியின் பண்புகள் என்ன?
வீடியோ: Class 8 | வகுப்பு 8 | அறிவியல் | பிரிவு 1 | ஒலி அலைகள், ஒலியின் பண்புகள் |அலகு 6 | Kalvi Tv 2023, அக்டோபர்
Anonim

ஒலி ஒரு நீளமான அலை, இது ஒரு ஊடகத்தின் மூலம் பயணிக்கும் சுருக்கங்கள் மற்றும் அரிதான செயல்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது. ஒலி அலையை ஐந்தால் விவரிக்கலாம் பண்புகள் : அலைநீளம், வீச்சு, நேரம்-காலம், அதிர்வெண் மற்றும் வேகம் அல்லது வேகம். இதில் குறைந்தபட்ச தூரம் a ஒலி அலை மீண்டும் நிகழ்கிறது அதன் அலைநீளம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

மேலும் அறிய வேண்டியது என்னவென்றால், ஒலியின் நான்கு பண்புகள் என்ன?

இந்த குணங்கள் பல்வேறு அம்சங்களுடன் தொடர்புடையவை ஒலி , தொகுதி அல்லது கால அளவு போன்றவை. உள்ளன நான்கு ஒலி குணங்கள்: சுருதி, கால அளவு, தீவிரம் மற்றும் டிம்பர்.

மேலும், ஒலியின் முக்கிய பண்புகள் என்ன? இருந்து ஒலி ஒரு அலை, நாம் பண்புகளை தொடர்புபடுத்த முடியும் ஒலி ஒரு அலையின் பண்புகளுக்கு. தி அடிப்படை பண்புகள் ஒலி அவை: சுருதி, சத்தம் மற்றும் தொனி. படம் 10.2: சுருதி மற்றும் சத்தம் ஒலி . ஒலி B ஐ விட குறைந்த சுருதி (குறைந்த அதிர்வெண்) உள்ளது ஒலி A மற்றும் விட மென்மையானது (சிறிய வீச்சு). ஒலி சி.

மேலும் அறிய வேண்டியது என்னவென்றால், ஒலியின் 6 பண்புகள் என்ன?

ஒலியின் ஆறு அடிப்படை பண்புகள்

 • அதிர்வெண்/சுருதி.
 • அலைவீச்சு/சத்தம்.
 • ஸ்பெக்ட்ரம்/டிம்ப்ரே.
 • கால அளவு.
 • உறை.
 • இடம்.

ஒலியின் 7 பண்புகள் என்ன?

 • 7 ஒலியின் சிறப்பியல்புகள் மற்றும் அவற்றை நீங்கள் ஏன் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ரீகன் ராம் மூலம் | உற்பத்தி.
 • அதிர்வெண். கடலில் ஒரு அலை ஒரு கடற்கரையில் அலைவது போன்ற ஒலியை நினைத்துப் பாருங்கள்.
 • வீச்சு. ஒலியின் மற்றொரு பண்பு "வீச்சு".
 • டிம்ப்ரே. இந்த வார்த்தையை நான் பார்க்கும் போதெல்லாம், நான் அதை "tim-bray" என்று உச்சரிக்க விரும்புகிறேன்.
 • உறை.
 • வேகம்.
 • அலைநீளம்.
 • கட்டம்.

பரிந்துரைக்கப்படுகிறது: